فعالیت خود در زمینه IT را از سال 1388 آغاز نمود. مدیریت یکی از بهترین تیم های حال حاضر ایران در زمینه روانشناسی و انگیزشی با برند اختصاصی Greeners بر عهده این جوان خلاق و با استعداد است.
جمعه, ۱۱ آبان ۱۳۹۷ / Published in articles
Nearly three quarters of parents wish they had a way to turn off their children’s Wi-Fi access, according to results of a recent survey conducted by Wakefield Research for Comcast. Parents are right to be concerned as device use reportedly rises with the warmer temperatures. In fact, they say that children spend as much as