دفتر مرکزی :

اصفهان ، خیابان رکن الدوله غربی ، مجتمع آموزشی درخشان

سامانه ارتباطی :

09020030025
03132686609

صندوق پستی :

81576-45991

ایمیل :

contact@greeners.academy

می توانید ایده ها ، پیشنهادات و مشکلات احتمالی را
با ما در میان بگذارید.

بالا