اندیشمندان جهان همیشه بر تغییرات ناشی از مقاومت احاطه دارند.حضرت محمد می فرماید : خدا با کسانی است که پایداری می کنند”. برای حضرت محمد نتیجه روشن بود ، او راهش را می شناخت. شکسپیر گفته است : قطرات مکرر باران ،مرمر را سوراخ می کند. بله ، با اینکه سنگ مرمر بسیار سخت است
انصراف خواستگار از ازدواج با شما
خیلی از دختران این روزها از کمبود خواستگار و نبود مرد ایده آل گله دارند و می گویند : فرد می آید ، بررسی می کند و دیگر پیدایش نمی شود! امروز می خواهیم ببینیم دلیل این موضوع چیست؟   ابتدا بهتر است با چند مثال شروع کنیم : “دختری 25 ساله هستم. به قول
ارتباط اجتماعی خود را فوق العاده افزایش دهید (قسمت اول)
در این سری از مقالات قصد داریم تا شما را با تکنیک هایی از روابط اجتماعی آشنا کنیم که به شما کمک می کند روابط اجتماعی سالم و قوی تری داشته باشید. داشتن روابط اجتماعی یکی از ویژگی های اصلی هر فرد موفق است. انسان های موفق همیشه برای حل مشکلات به خود اکتفا نمی