شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۶ / منتشر شده در روانشناسی, مقالات علمی
ایمان به اینکه سرطان قابل علاج است ، در نهایت به یافتن راهی برای درمان سرطان خواهد انجامید. ایمان به کسب نتایج عالی یک نیروی محرکه است. نیرویی که همه شاهکارهای ادبی و کشفیات علمی قائم به اوست. اعتقاد به پیروزی ، پشتوانه ی کلیه ی حرفه ها و سازمان های موفق است. اعتقاد به
یکشنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ / منتشر شده در روانشناسی, مقالات علمی
دیگر بیمار نشوید! (قسمت اول)
مقاله اخیر ما که تازه از تنور بیرون آمده است مربوط به راه هایی می شود که شما را به کل از بیماری نجات می دهد. این مقاله بروز به شما کمک می کند تا هیچ گاه بیمار نشوید یا اگر هم شدید ،زود خوب شوید. سازمان پزشکی اروپا در آخرین شماره از مقالات خود