یکشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۵ / منتشر شده در انگیزشی, روانشناسی, مقالات علمی, موفقیت
از شکست تا سنگ بنای موفقیت
رسیدن به موفقیت های بسیار در زندگی فرایندی تدریجی و مداوم است. عطش موفقیت برای خیلی از ما تا سر حد جنون پیش می رود و حتی فکر شکست در این مسیر نیز غیر قابل تحمل است. از آنجایی که این طرز تفکر می تواند تمام هوش و حواس شما را به پیروز شدن معطوف
یکشنبه, ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ / منتشر شده در اخبار و اطلاعیه ها
فعالیت Greeners در سال 1389 با تیمی ده نفره از افراد متخصص رقم خورد و پس از ورود به حوزه فناوری اطلاعات و کسب اهداف تأیین شده ، نسبت به گسترش فعالیت خود در این حوزه و کسب نیروهای متخصص و باتجربه دیگری اقدام نمود. این شرکت در اردیبهشت ماه سال 1393 و پس از